Hoofdcontent

Maak kans op uitvoeringsbudget voor jouw beweeginitiatief!

Maak kans op uitvoeringsbudget voor jouw beweeginitiatief!
Meld jouw idee bij het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar

 

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij wil je graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Mook en Middelaar. Heb je ideeën die hierbij aansluiten? Werk dan je plan uit en maak kans op uitvoeringsbudget!

Het uitvoeringsbudget komt voort uit het lokale Sportakkoord gesloten in 2019 tussen de gemeente en diverse lokale partijen die zich bezighouden met sport en beweging. In dit akkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken.

 

Voor wie is het uitvoeringsbudget bedoeld?
Sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om een activiteit te organiseren die bijdraagt aan het versterken van het lokale sport- en beweegklimaat.

 

Aanvraagformulier
Initiatiefnemers kunnen eenvoudig hun aanvraag indienen via dit formulier en versturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl.

 

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag?
Neem gerust contact op met Debby Poels, Projectcoördinator MOVE, e-mail: debby.poels@mookenmiddelaar.nl ,telefoon: +31 (0)6 50 00 73 84, werkdagen: maandagochtend, dinsdag en donderdag.

 

Toekennen uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
De kerngroep van het Lokaal Sportakkoord beoordeelt gedurende het jaar alle aanvragen en kiest vervolgens de meest kansrijke initiatieven. De kerngroep bestaat uit diverse partijen uit het lokale sport- en beweeglandschap. De gemeente heeft een adviserende rol.

Logo lokaal sportakkoord