Hoofdcontent

Topsport Limburg

Laatste informatie van Topssport Limburg:

Team Limburg Sport houdt per 31 december 2022 op te bestaan


De werkzaamheden voor topsport en talentontwikkeling  worden per 1 januari 2023 deels voortgezet door een  andere organisatie die de opdracht gegund krijgt via een Europese aanbesteding. De ondersteuning voor de breedtesport wordt deels overgenomen door het sportloket van de Provincie Limburg.


Vragen?
Neem dan contact op via: sport@prvlimburg.nl