Hoofdcontent

Uitvoering Lokaal Sportakkoord van start

Afgelopen najaar is het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar ondertekend door verschillende partners. De betrokkenheid van diverse partijen uit de gemeente was groot en er is hard gewerkt om tot een mooi akkoord te komen.

 

Uitvoering

Inmiddels is er budget toegekend voor verschillende projecten. Deze projecten sluiten aan bij de ambities die door de partners zijn benoemd in het Lokaal Sportakkoord. Komend jaar wordt gewerkt aan:

  • Het organiseren van een Sportcafé voor verenigingen en een lunchcafé voor professionals;
  • Een strippenkaart voor jong volwassenen én een strippenkaart voor volwassenen waarin sport- en cultuuractiviteiten zijn opgenomen;
  • Het inrichten van een beweegroute in Molenhoek en Mook.

 

Kerngroep
Er is een kerngroep gevormd die de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord bewaakt. De kerngroep bestaat uit Peter Leenders (Beweegcollectief), Glenda Jansen (Uniek Sporten), Betsie Kersten (KION) en Myrne Smits (gemeente). Zij maken de afspraken met alle partners en wijzen het uitvoeringsbudget toe voor de komende jaren. De uitvoering van de ambities wordt samen met de maatschappelijke partners opgepakt, we hebben hierin een gezamenlijke taak.

 

Meer informatie
Neem contact op met Myrne Smits, Beleidsmedewerker Sociaal Domein via myrne.smits@mookenmiddelaar.nl.