Hoofdcontent

Subsidieregeling sport en bewegen voor jong en oud

Voor projecten om jonge en/of oudere Limburgers in beweging te krijgen

Provincie Limburg introduceert een subsidieregeling om zowel leerlingen van basisscholen als senioren in een kwetsbare positie in beweging te krijgen. Het is belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk is, zeker voor de eerder genoemde groepen.

 

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van Limburgers verbeterd. Projecten die er op zijn gericht om jonge en/of oudere Limburgers in beweging te krijgen, kunnen met de subsidieregeling ‘stimulering sport en bewegen voor jong en oud’ in aanmerking komen voor maximaal €10.000 om het project te realiseren. 

 

Informatie over de subsidieregeling, alsmede alle voorwaarden en criteria, staan op www.limburg.nl/subsidiesportdeelname en in bijgevoegde infographic.
Voor vragen of meer informatie, kunt u terecht bij Tom Peters, via 06-25779512 of tmm.peters@prvlimburg.nl.