Hoofdcontent

Cultuur Corona hulploket

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector.

 

Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten, optredens en andere bijeenkomsten.

 

Dat roept vele vragen op. Daarom opent het Huis voor de Kunsten Limburg vanaf 1 april het Corona Hulploket. Dit loket biedt de kans uw vragen te stellen en uw problemen voor te leggen.

 

Het Huis vraagt de volgende doelgroepen hun verhaal te delen:

  • Vrijwilligersorganisaties (verenigingen etc. op het gebied van kunsten en erfgoed, bijv. toneelvereniging, filmclub, heemkundevereniging, muziekvereniging);
  • culturele instellingen (bijv. theater, kunstencentrum);
  • ZZP’ers (professionals in kunst- en erfgoedsector).

 

Het Huis vindt het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen, daaropvolgend concrete plannen te maken om de Limburgse cultuursector de juiste hulp aan te kunnen bieden. De opgehaalde informatie dient daarnaast als onderlegger bij verschillende bestuursorganen.

 

Meer informatie vindt u op  https://hklimburg.nl/corona-hulploket