Hoofdcontent

UPDATE COVID-19: Gevolgen sport 19 november 2020

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 17 november is bekend gemaakt dat we weer teruggaan naar de gedeeltelijke lock down en de daarbij behorende coronamaatregelen voor de sport.
Op 19 november om 00.00 uur lopen de aanvullende maatregelen af en gelden de maatregelen zoals die op 13 oktober zijn afgekondigd.

 

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

 

Protocol Verantwoord Sporten

De meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten staat op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Actuele informatie

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij naar: