Hoofdcontent

Steunpakket sport TASO-regeling

De regeling met betrekking tot het eerder aangekondigde extra steunpakket van € 110 miljoen voor de sport is verder uitgewerkt.

 

Op 10 juli heeft de overheid bekendgemaakt dat sportverenigingen die door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 schade geleden hebben, via de TASO-regeling een bescheiden compensatie tegemoet kunnen zien.

 

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:
• De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
• Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
• De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

 

Gemeenten
De rol voor gemeenten is beperkt tot het informeren van de sportverenigingen over deze regeling.

 

Aanvragen
Meer informatie, aanvragen en de zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html.