Hoofdmenu

MOVE Mook en Middelaar

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Hoofdcontent

Maak kans op uitvoeringsbudget voor jouw sportinitiatief!

Meld jouw idee bij het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar
Maak kans op uitvoeringsbudget voor jouw sportinitiatief!

Oproep: Meld jouw idee bij het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij wil je graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Mook en Middelaar. Heb je ideeën die hierbij aansluiten? Werk je plan uit en maak kans op uitvoeringsbudget!

Het uitvoeringsbudget komt voort uit het lokale Sportakkoord dat op 5 november 2019 gesloten is tussen de gemeente en diverse lokale partijen die zich bezighouden met sport en beweging. In dit akkoord (link PDF) zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken. In navolging van 2020 is ook in 2021 de regeling van kracht en is er dit jaar extra budget beschikbaar, namelijk €20.000,-.


Voor wie is het uitvoeringsbudget bedoeld?
Sport- en beweegaanbieders, professionals en amateurs, onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om een activiteit te organiseren die bijdraagt aan het versterken van het lokale sport- en beweegklimaat.

Waar moet een activiteit aan voldoen?
Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

 • De activiteit moet aansluiten bij tenminste één van de ambities uit het lokaal Sportakkoord. Dit zijn de ambities: Sport- beweeg- en cultuurnetwerk, Sporten, bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte voor jong en oud,  Sport- en cultuurstimulering voor jeugd 18+.
 • Er moet sprake zijn van samenwerkingen met andere partijen om de activiteit te organiseren.
 • Er moet duidelijk gemaakt worden hoe de activiteit in de toekomst zonder de injectie van het uitvoeringsbudget door kan gaan (toekomstbestendigheid).
   

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

 • Een beschrijving van de activiteit
 • Een beschrijving van hoe de activiteit aansluit bij het lokaal sportakkoord
 • Uitvoeringsperiode
 • Doelgroep/en en beoogde aantal deelnemers
 • De samenwerkingspartners
 • Toelichten toekomstbestendigheid
 • Een begroting

Aanvragen uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
Initiatiefnemers kunnen hun aanvraag indienen via dit formulier en versturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl.

 

Vragen over de inhoud van uw activiteit of wilt u sparren?
Neem gerust contact op met Myrne Smits, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, via myrne.smits@mookenmiddelaar.nl of bel naar 06 50 00 73 65 (Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag).

 

Toekennen uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
De kerngroep van het Lokaal Sportakkoord beoordeelt gedurende het jaar alle aanvragen en kiest vervolgens de meest kansrijke initiatieven. De kerngroep bestaat uit diverse partijen uit het lokale sport- en beweeglandschap. De gemeente heeft een adviserende rol.